אזהרה: האמור בסרטון זה אינו מהווה יעוץ או המלצה לרכישה או פעולה כלשהי במוצר פנסיוני ו\או פיננסי, ואין בו כדי להחליף לייעוץ ו\או שיווק פנסיוני או פיננסי, בידי בעל רישיון על פי הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.