תכנון פרישה ועתיד בטוח

תכנון פרישה הוא מקצוע בפני עצמו והוא כרוך באחריות רבה של המתכנן הפיננסי כלפי לקוח המתקרב לגיל פרישה. בדר"כ בשלבים האלה יש לך כבר לא מעט כסף שחסכת בעמל רב ובמשך שנים. כ החלטה כאן שווה כסף רב. טעות, יכולה להיות קריטית ולפגוע בעתידך הכלכלי. מנגד, קבלת החלטות מקצועיות ומתאימות לתקנות המס ושימוש במכשירי השקעה חדשניים המתאימים במיוחד לפורשים ולחוסכים לקראת פרישה, יכולים להשביח משמעותית את הקצבא החודשית הצפויה לך, להקטין את חבות המס על רווחי הון ולשפר דרמטית את רמת החיים הצפויה לך אחרי הפרישה.

פרופיט, במסגרתה אני פועל כמתכנן פיננסי עצמאי, מעמידה לרשות לקוחותיי מרכז פרישה מתמחה, בשילוב המומחים המובילים בישראל בתחומם. כל לקוח שלי זכאי לקבל שירותים וייעוץ ממרכז הפרישה של פרופיט, כמובן בליווי ומעורבות אישית שלי.