תכנון פיננסי-פנסיוני

איפה הכספים מופקדים ומנוהלים? באיזה דמי ניהול? האם מסלולי ההשקעה ורמות הסיכון תואמות את ההעדפות שלך או לא? האם כספך מנוהל ע"י גופים שמצטיינים לאורך זמן בתשואות? כיצד ניתן להשביח את התשואה שלך באמצעות תכנון מס נכון וניצול הטבות המס הקיימות? וכיצד יראה עתידך הכלכלי לקראת ואחרי הפרישה.

יחד, נעבור תהליך של מספר פגישות, כדי לבנות את הרכב ההשקעות המתאים עבורך, את הפיזור בין מכשירי ההשקעה השונים, אפיקי השקעה מגוונים, חלוקה לבתי השקעות וחברות ביטוח מצטיינות בניהול השקעות, ובחינת השקעות אלטרנטיביות רווחיות שהקורלציה בינן לבין השווקים הפיננסיים נמוכה מאד.