רונן אביגדור - עקרונות התכנון הפיננסי וניהול השקעות - רונן אביגדור ברדיו סול